VERA plus 

 NAAR START TERUG  


  Vragen van gebruikers  

 
Veraplus (vereniging administratie) Versie 1.6.8 
De administratie (boekhouding) van je vereniging op een eenvoudige manier bijhouden.
Dit programma is een echt boekhoudprogramma voor verenigingen of kleine bedrijfjes die NIET BTW-plichtig zijn.
Gebruikersvriendelijk boekhoudprogramma. 
Je hoeft geen administrateur meer te zijn om te boekhouden.
Diverse versies voor bijzonder lage prijzen.
Gelikte uitdraaien naar de printer die je kunt voorzien van een verenigingslogo (grafisch *.jpg of *.bmp)
Het programma werkt met ABS tabellen.

Prijzen e.d. zijn vermeld in de geintegreerde helpfile.
De demoversie is gratis te downloaden.
Start versie éénmalig 17,50 euro (500 journaal mutaties).
De-installer aanwezig.


   (setupverap.exe 1516kB) 

     

Bij Windows 7, zorg dat je als administrator ingelogd bent alvorens te installeren.
Geschikt voor 32/64 bit versies van Windows (7 en 8).
Vijf verschillende administraties te voeren op een PC.
 
Installatie instructies:
stap 1: Klik de Download knop.
stap 2: Kies uitvoeren.
stap 3: Kies ondanks dat Windows dit programma niet kent
             voor installatie.
 
Wij garanderen dat het programma volkomen veilig is.
Geen spyware o.i.d. en gecontroleerd op virussen. 

GESCHIEDENIS:

Versie 1.6.8
Ontwikkeld in Delphi, werkt samen met Quickreports
Nederlandse uitvoering. Geen spyware in demoversie.

Deinstallatie mogelijk in veraprog map op de C-drive. Gebruiker kan ook zelf de map veraprog verwijderen.

25-12-2012: V1.6.8
Excel opties bij ledenadministratie uitgebreid, nu ook update vanaf Excel.
 
25-12-2012: V1.6.7
Grijstinten van de uitdraaien donkerder gemaakt.
 
25-12-2012: V1.6.6
Kleine wijzigingen in de layout.
Aanpassingen t.b.v. Windows 64 bit versies.
 
11-11-2012: V1.6.5
Voortgang balk bij backup en restore.

30-09-2012: V1.6.4
Diverse kleine aanpassingen t.b.v. Windows 7.
Installatie nu op de C-drive in de map veraprog (i.v.m. rechten Windows 7)

24-08-2012: V1.6.3
Backup en restore aangepast, navigator in ledentabel aangepast
Noodzakelijk om ook met Windows 7 te kunnen backuppen en te restoren

18-08-2012: V1.6.2
Bug om de tabellen ergens anders te plaatsen verholpen.
Met dank aan Michiel v.d. Wal

18-08-2012: V1.6.1
Mogelijkheid om Ledengegevens van en naar Excel te brengen.

25-01-2012: V1.6.0
Fout bij registreren opgelost.
Met dank aan P. van Mil.

21-01-2012: V1.5.9
Aanpassing om bijlagen in te voegen bij het e-mailen.

15-01-2012: V1.5.8
Mogelijkheid om bijlagen in te voegen bij het e-mailen.

05-01-2012: V1.5.7
Onkosten rekeningen 440 tm 455 kunnen worden samengevoegd.
Hierdoor is er de mogelijkheid 10 onkostenrekeningen onder 1 saldo te tonen.

12-11-2011: V1.5.6
Ander type font over alle schermen gebruikt.
I.p.v. MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif.
Dit voorkomt verkeerd schalen bij sommige Windows versies.

20-09-2011: V1.5.5
Totaaltelling bij het printen van lijsten bij meerdere bladen hersteld.

20-09-2011: V1.5.4
Index aan journaaltabel toegevoegd om de juiste volgorde van de boekstuknummers te garanderen.
Samenvoegen van openstaande posten alleen met de <s>-toets mogelijk (dbl-click is uitgeschakeld).

20-09-2011: V1.5.3
Tonen van laatste boekstuk aangepast

17-09-2011: V1.5.2
Bij "Te betalen" en "Te ontvangen" worden de velden geleegd na het verlaten van het invoerscherm.

09-08-2011: V1.5.1
Invoer leden aangepast, de algemene velden zoals Kenmerk 1 enz. door gebruiker aan te passen.
Dit is per administratie aan te passen.

01-07-2011: V1.5.0
Nieuwe database tabellen. De database engine is geintegreerd in het programma.
Hierdoor minder afhankelijk van type besturingssysteem.
Plaats (diskdrive) van de tabellen te wijzigen.
Lay-out gewijzigd.
Zelf te kiezen kleurenschema.
Bank rekeningen toegevoegd.
Mogelijkheid om openstaande posten samen te voegen.
Omschrijvinghulp bij inkomsten en uitgaven toegevoegd.
Balans uitdraai verbeterd (geen onnodige lege regels).
Bij leden zoeken op naam toegevoegd.

V1.4.7 t/m V1.4.9 Niet uitgebracht.

30-05-2011:V1.4.6
Het niet correct doorboeken bij inkoop inventaris gecorrigeerd.
Gebruikers van een versie voor 1.4.3 moeten de rekeningen 100, 110 en 130
van een passende naam voorzien!


18-05-2011:V1.4.4/V1.4.5
Vervelende bug, bij schakelen tussen de administraties opgelost.
Geen verbinding tabellen bij herstart opgelost (bij standaard logo).
Gebruikers van een versie voor 1.4.3 moeten de rekeningen 100, 110 en 130
van een passende naam voorzien!


14-05-2011:V1.4.3
Balans omschrijvingen Banken (100), Kassen (110), Inventaris/middelen (130) zelf te wijzigen bij rekeningen.
Deze omschrijving komt alleen naar voren op de Balans.
Gebruikers van een vorige versie moeten de rekeningen 100, 110 en 130
van een passende naam voorzien!


04-05-2011:V1.4.2
Invoer contributies aangepast.
Met dank aan Henk Ariese .
Bij dezelfde achternaam ging aankruisen maanden niet goed.
Bewaarknop verwijderd. Data wordt nu automatisch bewaard.

21-04-2011:V1.4.1
1 instantie van Vera+ mogelijk (dus niet mogelijk 2x opstarten).

19-04-2011:V1.4.0
Vertragingstijd tussen verzenden e-mails in te stellen.

15-04-2011:V1.3.9
Rekeningomschrijving in begroting overzicht naar printer hersteld.
Met dank aan Henk Ariese .
Bij schone lei werden de openstaande posten niet allemaal gewist.
Instellingscherm overzichtelijker door gebruik van tabbladen.

08-04-2011:V1.3.8
Extra veld voor boekjaar tbv uitdraaien.
T.b.v. mailing verschenen telefoon1 en 2 niet op de uitdraaien is gecorrigeerd.
Met dank aan Jan Schnitker.

06-02-2011:V1.3.7
Het 6e veld bij uitgaven werd niet goed weergegeven.
Gecorrigeerd.

03-02-2011:V1.3.6
Poortnummer instelbaar tbv e-mailing.
Het eigen logo wordt geschaald, zodanig dat het past op de afdrukken.
Instellingen worden bewaard in een andere filenaam.

Help aangepast.

29-01-2011:V1.3.5
Bladnummer bij printen brieven verwijderd.
Extra instelveld tbv e-mailing.
Test scherm om verbinding met server te testen.
Help aangepast.

19-01-2011:V1.3.4
Enkele teksten verbeterd.
Bij de leden op papier ontbraken enkele velden.
Met dank aan Theo Kitzen.

18-01-2011:V1.3.3
Optie voortgang t.o.v. de begroting toegevoegd.
Help uitgebreid.

17-01-2011:V1.3.2
Venstersgrootes door gebruiker te vergroten.

17-01-2011:V1.3.1
Venstercontroles aangepast.
Winst & Verlies, absolute posities gebruikt.

15-01-2011: V1.3.0
Vera+
Geheel vernieuwde versie, ander type tabellen.
Aantal inkomsten en uitgaverekeningen vergroot.
33 inkomsten en 33 uitgaverekeningen.
mogelijkheid voor 5 banken en 5 kassen.
Investeringsrekeningen + afschrijfrekeningen 9 stuks.
Balans en Winst&verlies overzichten separaat.
Begrotingen kunnen nu worden bewaard.
Extra grafieken.
Investeringen en afschrijf mogelijkheden.
Leden invoervelden uitgebreid.
Venstergrootte naar 900x695 pixels
Voor het overzetten van de gegevens van de oude versies van Vera download het overzetprogramma.
(zie bovenin dit scherm).

21-11-2010:V1.2.8
Ten behoeve van die gebruikers die met een oude versie van Vera voor V 1.2.3 (vanaf V 1.2.0)
nog de mogelijkheid eerst V1.2.8 te downloaden en te installeren.
Daarna pas Vera+ downloaden en installeren