Vragen van gebruikers 

 NAAR START TERUG 

VRAGEN ANTWOORDEN
Hoe boek ik contributie van een lid of leden die over een boekjaar heenlopen?
Ik wil een zuiver overzicht van de contributies per boekjaar. 
Een goede methode is bij de aanvang van het boekjaar de hele verschuldigde contributie per lid als "te ontvangen" te boeken. Alle betalingen van de leden gaan dan altijd via hun openstaande contributie.
Denk er wel aan dat in de omschrijving van de boekingen je de naam van het lid vermeldt.
Bij een betaling groter dan het openstaand bedrag, boek je precies wat er betaald is. Het openstaand bedrag wordt nu negatief (na de boeking). Dit is correct.
Bij de aanvang van het volgend jaar doe je precies hetzelfde als het jaar ervoor. Bij openstaande posten zul je van dit specifieke lid een openstaande post vinden met een negatief en een positieve schuld.
De post met het negatieve bedrag wil je eigenlijk met de post met het positieve bedrag samenvoegen.
Klik de post met het negatieve bedrag aan (onthoud de waarde of noteer deze) en boek dit bedrag, t.o.v. stortingverschillen.
Klik nu de post met het positieve bedrag. Verander het bedrag in de waarde die je onthouden hebt (nu echter positief) en boek het bedrag weer t.o.v. stortingverschillen.
De rekening stortingverschillen is even misbruikt.
Het saldo van stortingverschillen zal niet wijzigen.
Het openstaand bedrag voor het desbetreffende lid is weer correct voor het lopende boekjaar.
In Vera kan je meerdere administraties voeren. Hoe zit het met de licentie? Elke administratie moet apart geregistreerd worden.
Je kan en mag natuurlijk dezelfde registratie naam + code bij een volgende administratie gebruiken.
Ik draai Vera onder Windows 7. Ik zie het programma niet volledig in beeld. wel kan ik scrollen om het zichtbaar te maken. Wat is hiervan de oorzaak.

Bij Windows 7 kan je de percentage vergroting van een venster instellen.
Voor Vera+ is het noodzakelijk dit op 100% te zetten om het geheel passend te maken.
De letters e.d. worden dan wel kleiner.

Ik wil de uitdraaien van Vera per e-mail aan mede bestuursleden versturen. De mogelijkheden die Vera biedt (.qrp) zijn op een andere PC niet leesbaar. Gebruik een zogenaamde software printer die pdf-files kan maken. Een voorbeeld is PDF redirect. Dit is een stukje freeware software die je als een printer gebruikt. te downloaden van http://www.exp-systems.com
Je print dus in zo'n situatie niet naar de normale printer maar naar de pdf-printer (deze maakt een pdf-bestand die je op de computer opslaat onder een zelf te kiezen naam).
We willen reserveringen in Veraplus verwerken. Hier zijn geen aparte voorzieningen voor. Is het mogelijk met Veraplus. Veraplus is een boekhoudprogramma gebaseerd op het doorschrijfsysteem. Wanneer er reserveringen ten behoeve van welke zaken dan ook gedaan moeten worden, bijvoorbeeld aanschaf van een computer, kan dit alleen wanneer voor deze reservering een bankrekening wordt geopend. Via kruisposten kunnen er bedragen in de boekhouding van de bank of kas naar deze rekening worden geboekt (gelijk als in de werkelijkheid). Bij de invoer van de rekeningen kan deze bank in dit voorbeeld "Reservering computer" genoemd worden. Op de balans zie je deze rekening weer terug met het opgebouwde saldo.
Ik wil na de setup van Veraplus de rechten op mijn computer terugschroeven. Kan ik Veraplus zo instellen dat dit kan. Bij Windows 7 professional is de beveiliging behoorlijk hoog.
Ook wanneer je als gebruiker administrator rechten hebt.
De mappen waar Veraplus mee werkt zijn:
Veraplus, Veraplus01, Veraplus02, Veraplus03 en Veraplus04
Deze mappen zijn met de Windows verkenner in te stellen zodanig dat je als gewone gebruiker hier schrijf en leesrechten hebt. Ga met de muiscursor op Veraplus staan en klik met de rechter muistoets. Er verschijnt een venster.
Kies de optie "delen met". Wanneer je cursor naar rechts beweegt kun je kiezen "Specifieke personen"
. Hier kan je jezelf als gebruiker lees en schrijfrechten geven.
Dit doe je ook bij de andere mappen van Veraplus.
Tenslotte moet bij de eigenschappen van het programma Veraplus administrator rechten ingesteld worden.
Zorg dat de muis op de koppeling Veraplus (in het startmenu van windows) staat en klik met de rechter muistoets.
Kies eigenschappen. Op het tabblad snelkoppeling kies geavanceerd en zet daarna een vinkje bij "als administrator uitvoeren".
Op deze manier hoef je niet persť als administrator ingelogd te zijn.
Om te omzeilen dat je steeds het waarschuwingsscherm krijgt bij de uitvoering van Veraplus moet je Veraplus opnieuw gaan installeren. Bij de vraag waar Veraplus geinstaleerd moet worden geef je bijvoorbeeld de locatie c:\veraprog op.


Zorg er ook voor dat je deze map ook weer deelt.
Al met al een heel gedoe. Microsoft wil jouw PC veilig houden en dat geeft wat extra werk bij niet Microsoft programma's.

 

Hoe voorkom ik bij mailing een blanco (spatie) wanneer een invoerveld leeg is.
Bvb bij <voornaam> <naam>
of bij <pcode> <plaats>
Zorg bij het invoeren (bij leden) dat na de laatste letter van de voornaam een blanco (spatie) wordt toegevoegd, ditzelfde bij de postcode. Zorg er daarna bij de standaard brief/e-mail voor dat er tussen de betreffende velden geen blanco staat.
Voorbeeld:
<voornaam><naam>
<pcode><plaats>
Ditzelfde zou ook voor andere velden kunnen gelden, afhankelijk van het gebruik.
Wanneer een van de kenmerk velden gebruikt wordt voor tussenvoegingen van de achternaam.
Voorbeeld:
<voornaam><kenmerk7><naam>
Kenmerk7 is gebuikt voor de tussenvoegsels van achternamen.
In het ledenbestand wordt bij bvb Johan van der Ploeg in
kenmerk7 de tekst "van der " ingetypt. In naam komt "Ploeg".
Op deze manier blijven de namen alfabetisch beter gesorteerd.